Przedsiębiorstwa państwowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego- przedsiębiorstwo państwowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednym z przedsiębiorstw państwowych. Został utworzony w 1924 roku, czyli jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej. Siedziba główna znajduje się w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 7. Prezesem Banku Gospodarstwa Krjaowego jest obecnie Beata Daszyńska- Muzyczka, zaś przewodniczącym rady nadzorczej Paweł Borys. Akcjonariuszem Banku jest Skarb Państwa. Jest to jedyny bank w Polsce, który nastawiony jest na rozwój. W całości należy on do Skarbu Państwa. Został on powołany poprzez ustawę wspierania programów rządowych i programów samorządności lokalnej. Bank ten działa w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego .

Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego jest dosyć szeroko rozbudowana. Bank zajmuje się miedzy innymi rozwojem systemów poręczeń, oraz gwarancji, których głównym celem jest pobudzenie przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo stara się realizować programy, których celem jest powiększenie wzrostu gospodarczego Polski. Bank Gospodarstwa krajowego jest centrum zajmującym się finansowaniem projektów infrastrukturalnych, jak też zajmuje się eksportem i spółkami komunalnymi oraz samorządowymi. Zadaniem banku jest angażowanie się w programy dzięki którym ma się poprawić sytuacja na rynku mieszkaniowym. Bank zarządza również programami europejskimi i zajmuje się rozporządzaniem środkami unijnymi na skale krajową i regionalną. Bank Gospodarstwa Krajowego jest obecnie wiodącą instytucją zajmującą się konsolidacją finansów publicznych. Jako bank państwowy obsługuje programy rządowe, oraz związane z nimi rachunki bankowe i fundusze celowe.

Słów kilka o historii Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego istnieje od bardzo dawana bo od 1924 roku. Został powołany z inicjatywy premiera Władysława Grabskiego. Jego powstanie było możliwe dzięki fuzji trzech banków publicznych. Był to Polski Bank Krajowy, Państwowy Bank Odbudowy, a także Zakład Kredytowy Miast Małopolskich. Jako pierwszy prezes banku został wybrany Jan Kanty Steczkowski. Bank Gospodarstwa Krajowego miał na celu udzielanie długoterminowych pożyczek wykorzystując do tego emisję listów zastawnych, a także obligacji bankowych, komunalnych i kolejowych. Celem banku jest także udzielanie pożyczek samorządowych oraz udzielanie kredytów instytucjom oszczędnościowym. Papiery wartościowe jakie emituje Bank Gospodarstwa Krajowego objęte są gwarancją Skarbu Państwa. Jest to jeden z lepiej działających banków w Polsce, dzięki działalności na skalę państwową. To właśnie takie banki objęte są największa gwarancją i są ciągle kontrolowane. Są odpowiedzialne na skalę państwową, przez co ich rola jest znacznie wyższa.

Zobacz także:  Ranking najtańszych kredytów gotówkowych - Wrzesień 2016

Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Spółdzielcza Grupa Bankowa została utworzona w 2001 roku. Utworzono ja poprzez połączenie Gospodarczego Banku Wielkopolskiego oraz Bałtyckiego Banku Regionalnego. Rok później do wspólnoty dołączono Pomorsko- Kujawski Bank Regionalny w Bydgoszczy. Kilka lat później w 2011 roku dołączono jeszcze Mazowiecki Bank Regionalny. Obecnie Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą 202 banki spółdzielcze oraz SGB Bank. Działalność Banków Spółdzielczych ma na celu między innymi zapewnić odpowiednią obsługę finansową przedsiębiorstwom jakie działają na terenach miejskich i wiejskich w tym rolnikom. Wspólnota ma za zadanie wspierać rozwój gospodarczy środowisk lokalnych. Bardzo dobrze, że istnieją instytucje tego typu, gdyż są one bardzo przydatne.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.