Inwestycje alternatywne – jakie mamy możliwości?

Polacy nadal najchętniej korzystają z dobrze znanych i bez ryzykownych form inwestowania oszczędnościami. Często właśnie bezpieczeństwo kapitału staje się czynnikiem decydującym o tym, że wolne środki lokujemy na kontach oszczędnościowych lub lokatach terminowych. Nawet jeżeli zysk płynący z oprocentowania lokaty nie przynosi znacznych profitów, wiele osób nie chce ryzykować utratą części lub całości oszczędności. Wraz z większą świadomością finansową, coraz odważniej szukamy sposobów na pomnożenie pieniędzy. Wśród tradycyjnych sposobów znajdują się obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne. Bez większego trudu możemy także znaleźć inwestycje alternatywne.

Inwestycje alternatywne nie posiadają jednoznacznej definicji, trudno zatem sprecyzować czym owe inwestycje są. Powodem, który uniemożliwia dokładne wyjaśnienie jest fakt, że obejmują one bardzo szeroki zakres działań powiązanych z wolnymi funduszami. Najczęściej aby wytłumaczyć czym są inwestycje alternatywne precyzuje się, że są to inwestycje bez udziału narzędzi finansowych i dotyczą min. metali szlachetnych, dzieł sztuki, antyków, produktów takich jak alkohol, a nawet przedmiotów o wartości emocjonalnej czy inwestycji w talent np. sportowca. Inwestor wykorzystuje zatem swój kapitał aby kupić konkretny obiekt i oczekuje, że wraz z upływem czasu jego wartość wzrośnie i przyniesie wysokie zyski.

W co inwestować?

Jeżeli decydujemy się na inwestycje alternatywne musimy dobrze poznać rynek i potrafić przewidywać jego zachowania w ciągu najbliższych miesięcy. Bez takich umiejętności możemy narazić się na straty nie tylko z braku zysku ale także utraty kapitału początkowego. Możemy także skorzystać z porad specjalistów zajmujących się daną inwestycją, taka usługa jest jednak bardzo kosztowna i trudno dostępna.

Możemy podzielić fundusze inwestycyjne przede wszystkim na dwa rodzaje, te, które obejmują unikalne produkty oraz te, które dotyczą masowych artykułów. Dla inwestora istotną różnicą będzie w tym przypadku możliwość sprawdzenia jaką wartość osiągały dane towary i określenie czy ich cena w przyszłości ma szansę na spadek czy wzrost.

Do alternatywnych inwestycji należą:

  • Inwestycje w nieruchomości.
  • Inwestycje przedmioty o wartości emocjonalnej min. dzieła sztuki, zabytkowe monety, znaczki lub antyki.
  • Towary takie jak alkohol lub metale szlachetne np. złoto.
  • Fundusze hedgingowe.
  • Produkty strukturyzowane.
  • Private equity.
  • Dodatkowo do alternatywnych inwestycji można zaliczyć handel energią elektryczną a także FOREX.

Czy inwestycje alternatywne są opłacalne?

Taki rodzaj inwestycji wymaga nie tylko znacznego nakładu finansowego ale także czasu, który poświęcimy na obserwację rynku i wiedzę potrzebną do pomnażania oszczędności takim sposobem. Jeżeli jesteśmy w stanie wypełnić te kryteria alternatywne inwestycje mogą przynieść nam dużo satysfakcji oraz przede wszystkim zysków. W przeciwnym wypadku bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie kapitału w tradycyjne narzędzia finansowe, które od inwestora nie wymagają dużego zaangażowania i wiedzy z zakresu rynku finansowego.  

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.