finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Młodzi a kredytowe szaleństwo

W Internecie można znaleźć wiele różnych artykułów, krytykujących młode osoby za zbyt hulaszczy tryb życia, jednak czasem kredyt jest bardzo potrzebny, a wtedy z pomocą przychodzi zaufany i sprawdzony ranking na https://www.niskarata.org. Ten tryb ma się wiązać – a jakże – z nadmiernym zaciąganiem kredytów gotówkowych. Oczywiście problem ten jak najbardziej istnieje. Nie da się ukryć, że młodzi są “zadłużeni po uszy”. Czy jednak przyczyną tego stanu rzeczy rzeczywiście jest taki a nie inny sposób życia i spędzania wolnego czasu?

Dlaczego się zadłużamy?

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte w śródtytule, najlepiej postawić się w miejscu osoby młodej. Mowa tutaj o ludziach w wieku 18 – 30 lat a więc osobach, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Nic więc dziwnego, że osoby te coraz bardziej się zadłużają. Wyjście “na swoje” kosztuje. Zakup samochodu (niekoniecznie najwyższej klasy) i mieszkania, skutecznie drenuje skądinąd niestabilny budżet młodego człowieka. Zwłaszcza, że początek jego drogi zawodowej wiąże się przede wszystkim z dość niewielkimi wynagrodzeniami i koniecznością pracy na kilka etatów (włącznie ze studiami).

Czy jest aż tak źle?

Według badań przeprowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej, łączna kwota zadłużenia młodych ludzi, dawno przekroczyła 10 b ilionów złotych. Według tych samych badań, jedynie 8 procent osób w tej grupie wiekowej ma jakiekolwiek problemy ze spłatą w/w zobowiązań. Oczywiście bardzo dobrze świadczy to o młodych kredytobiorcach, ale – niestety – oznacza to, że na rynku bankowych produktów finansowych nie wszystkie oferty są zoptymalizowane pod kątem młodego kredytobiorcy. Duży odsetek zaciąganych przezeń kredytów gotówkowych wiąże się często z faktem, że innego kredytu po prostu on nie dostanie. Praca na wiele etatów, z których nie każdy jest wynagradzany na podstawie umowy o pracę, znacznie utrudnia uzyskanie kredytu hipotecznego, bądź samochodowego. Tymczasem obydwa rodzaje bankowych produktów finansowych są zorientowane właśnie na te konkretne potrzeby, co jednocześnie wiąże się z mniejszymi kosztami i uproszczoną metodą finansowania inwestycji.

Fakty i mity

Oczywiście opisywane powyżej zjawisko ma też swoje drugie dno. Chodzi mianowicie o osoby, które z różnych względów nadużywają kredytów gotówkowych, zbytnio się zadłużając. Dla takich osób mamy kilka istotnych porad:

Lepiej zaoszczędzić niż pożyczyć – zasada ta sprawdza się zwłaszcza w przypadku tych inwestycji, które nie są niezbędne do samoistnego funkcjonowania w ramach gospodarstwa domowego.

Masz mało pieniędzy? Spróbuj dorobić! O wiele lepszym rozwiązaniem jest znalezienie sobie dodatkowej pracy (nawet za kilkaset złotych miesięcznie), niż wejście w pętlę zadłużenia.

Oszczędności to podstawa! Każdy potencjalny kredytobiorca powinien (niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej) dbać o posiadanie chociażby minimalnych oszczędności. Dzięki temu unikniemy kłopotliwego zadłużania się na pozornie nic nie znaczące, małe kwoty.

Pesymistyczna ocena budżetu to podstawa przy optymalizacji własnych wydatków a co za tym idzie – również przy podejmowaniu decyzji co do dalszego zadłużania się. Przy ocenie własnej zdolności kredytowej zawsze uwzględniajmy nieprzewidywane wydatki.

Podsumowanie

Reasumując, zjawisko częstego zadłużania się osób młodych jest czymś naturalnym, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą na rynku. Pamiętajmy, że czymś naturalnym jest próba “wyjścia na swoje” i to nawet w sytuacji, gdy na pozór jest to bardzo utrudnione. Niemniej każdy potencjalny i aktualny kredytobiorca powinien pamiętać, że zadłużanie się “bez opamiętania” zawsze wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej. Ryzyko to dotyczy zarówno osób młodych, jak i tych dojrzałych.

Nowa ustawa antylichwiarska, a perspektywy rynku chwilówek

Nowa ustawa antylichwiarska pojawiła się w czerwcu 2019 roku i stanowi ogromny cios dla branży kredytów krótkoterminowych. Wiele zapisów zagraża właściwemu rozwojowi sektora chwilówek, co doprowadzi z dużym prawdopodobieństwem do ponownego wycofania kredytobiorców do szarej strefy.

Na czym zarabiają firmy pożyczkowe?

Firmy pożyczkowe zarabiają na kosztach pozaodsetkowych, co stanowi podstawę do zrozumienia zmian prawnych. Oprocentowanie pożyczek krótkoterminowych ze względu na niskie stopy procentowe nie daje perspektyw ekonomicznych. Jedyny zysk instytucji pozabankowych pochodzi zatem z kosztów pozaodsetkowych, tzn. prowizji, opłat administracyjnych i związanych z wykupieniem ubezpieczenia spłaty zobowiązania. Sprzeciw branży wzbudza nadmierne ograniczenie naliczania kosztów pozaodsetkowych bez analizy potrzeb legalnie działających przedsiębiorstw. Rząd argumentuje, że firmy pożyczkowe powinny zarabiać priorytetowo na oprocentowaniu, a nie na kosztach pozaodsetkowych, ale realia ekonomiczne przedstawiają się zupełnie inaczej.

Równowaga prawna pomogła konsumentom

Ograniczenia nałożone na firmy pożyczkowe w poprzednim cyklu prawnym zrobiły faktycznie wiele dobrego, ponieważ wykluczyły lichwiarskie podmioty i doprowadziły do stworzenia rejestru instytucji pozabankowych. Nad sektorem pożyczkowym zapanowała Komisja Nadzoru Finansowego. W mediach rzadko pojawiają się wzmianki o ludziach oszukanych na chwilówkach, ponieważ ochrona prawna kredytobiorcy wzrosła do akceptowanego poziomu. Nowe limity kosztów pozaodsetkowych nie korelują z potrzebami gospodarczymi. Dlaczego?

Dlaczego funkcjonowanie firm pożyczkowych jest konieczne?

Wielu kredytobiorców nie ma dostępu do pożyczek gotówkowych w bankach detalicznych ze względu na słabszą zdolność kredytową, a to wymusza przejście do sektora pozabankowego, w tym chwilówek internetowych. Już i tak większość firm pożyczkowych obniżyła koszty przechodząc do obsługi multimedialnej, a przy dalszych regulacjach prowadzenie podobnego biznesu nie jest racjonalne.

Kary za lichwę coraz poważniejsze w krajowym systemie prawnym

Ustawa antylichwiarska zakłada wysokie kary za lichwę, w tym ograniczenie wolności do pięciu lat. Ustawa antylichwiarska w zaktualizowanej formie celuje niestety w uczciwe podmioty, które podejmują praktycznie z góry przegraną walkę z bankami detalicznymi. Dobre rozwiązanie to podjęcie konsultacji społecznych i dopasowanie ograniczenia kosztów pozaodsetkowych do akceptowanego przez klientów i kredytodawców poziomu.

Kredyty gotówkowe w liczbach.

Kredytobiorca zdecydował się na wzięcie kredytu gotówkowego online na kwotę 60 000 złotych z okresem spłaty wynoszącym 72 miesiące. Najlepsza okazała się pożyczka w Citi Banku Handlowym, gdzie rata będzie wynosiła 1078 złotych. Kwota jaką oddamy do banku łącznie będzie równa 77 6016 złotych. Pożyczka w T-Mobile Usługi Bankowe da nam raty miesięczne po 1138 złotych. Całkowita kwota do spłaty będzie sumą 81 936 złotych. Jeżeli kredytobiorcę zainteresuje iGotówka będzie wpłacał do banku raty miesięczne po 1183 złotych, a kwota jaką łącznie odda do banku będzie w wysokości 85 176 złotych. Wybierając kredyt oferowany przez Smart Bank rata będzie wynosiła 1189 złotych, a kwota jaką odda kredytobiorca do banku będzie w wysokości 85 608 złotych. Wybierając mBank raty będą po 1244 złotych, a kwota do oddania będzie równa 89 568 złotych. Decydując się na kredyt online jaki oferuje Bank Millennium przyjdzie nam spłacać raty miesięczne po 1279 złotych, a kwota jaką oddamy będzie w wysokości 92 088 złotych. Kredyt online w Alior Banku daje raty miesięczne po 1341 złotych i łączną kwotę do oddania w wysokości 96 552 złotych.

Sprawdziliśmy też jaka będzie rata miesięczna dla maksymalnej kwoty kredytu w poszczególnych bankach. Pożyczka T-Mobile Usługi Bankowe daje nam możliwość pożyczenia maksymalnie 200 000 złotych na okres10 lat. Miesięczna rata wyniesie w tym przypadku 2585 złotych. Kredyt iGotówka oferowany przez BGŻ BNP Paribas pozwala na zaciągnięcie zobowiązania na maksymalną kwotę 120 000 złotych na maksymalnie 7 lat. Miesięczna rata w tym banku będzie w wysokości 2140 złotych. Kredyt online w mBanku pozwala na kredyt na okres spłaty maksymalnie 7 lat w wysokości 133 900 złotych. Przy takich maksymalnych parametrach raty miesięczne będą po 2488 złotych. Kredyt iKredyt oferowany w Getin Banku pozwala na zadłużenie na maksymalną kwotę 10 000 złotych na okres spłaty wynoszący 3 lata. W takim przypadku każda z rat będzie po 379 złotych. Kredyt oferowany przez Alior Bank pozwala na zobowiązanie na maksymalną kwotę 150 000 złotych na 10 lat. Daje to raty miesięczne w wysokości 2626 złotych każda. Kredyt w SMART Banku to zobowiązanie na maksymalnie 150 000 złotych na okres 10 lat. Miesięczna rata tutaj będzie równa 2160 złotych.

Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a aktualne założenia prawne

Rynek pożyczek gotówkowych oczyścił się znacząco po wprowadzeniu ustawowego ograniczenia w kosztach pozaodsetkowych oraz windykacyjnych, wybierz najlepszy kredyt dla siebie na PortalBankowy.info. Klauzule niedozwolone w umowach o kredyty gotówkowe to podstawa do natychmiastowego anulowania współpracy. Można powiedzieć, że interesy konsumentów zabezpiecza się maksymalnie, szczególnie w zetknięciu z krótkoterminowymi chwilówkami, pożyczkami gotówkowymi.

Wzór na maksymalne koszty pozaodsetkowe w ustawie

Gdzie szukać informacji o kosztach pozaodsetkowych? Kwestie warunkuje ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca nie może już ustalać ogromnych opłat administracyjnych, a jeżeli to zrobi wystarczy, że klient odwoła się do rzecznika praw konsumenta lub zgłosi reklamację. Nietypowych opłat nie trzeba nawet płacić, jeżeli nie zgadzają się z prawnymi zapisami. Ustawodawca nie tylko określa przejrzysty wzór do wyliczania kosztów pozaodsetkowych, ale również ustala zasadę, w której pożyczkodawca musi uzasadnić taką, a nie inną wartość prowizji. To dodatkowy bufor bezpieczeństwa, ponieważ klient może od razu rozpoznać naciąganie, nietypowe zwroty, a co za tym idzie klauzule niedozwolone.

Klauzule niedozwolone podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy

Konsument powinien reagować właściwie na klauzule niedozwolone, analizować typowe przypadki błędów w regulaminach instytucji pożyczkowych. Dlaczego to takie ważne? Po wystąpieniu klauzuli niedozwolonej konsumenta nie wiąże absurdalne zobowiązanie. Nawet wyroki sądów potwierdzają, że wszystkie opłaty prowizyjne muszą odpowiadać rzeczywistym warunkom współpracy. Większość transakcji odbywa się na rynku pożyczkowym przez systemy informatyczne, a w takich warunkach narzut dodatkowych kosztów jest wręcz absurdalny. Po wykryciu nierzetelności w umowach kredytowych kredytobiorca może spłacić tylko kwotę pożyczki, bez dodatkowego oprocentowania. Lichwiarskie praktyki oczywiście występują, jednak wyroki sądów, przychylność ustawodawcy, rosnąca świadomość konsumentów to wyraźna bariera przeciwko nieuczciwym podmiotom.

Zoptymalizowane koszty windykacyjne

Nie tylko koszty pozaodsetkowe zostały ograniczone, ale również koszty windykacyjne. Przy drobnych opóźnieniach ze spłatą kredytobiorca nie musi obawiać się utraty całego majątku rodzinnego, nieruchomości, papierów wartościowych.

Kredyt gotówkowy 150 000 złotych na okres 120 miesięcy.

Kredytobiorca zaciąga kredyt gotówkowy w wysokości 150 000 złotych. Ze względu na wysoką kwotę che go rozłożyć na okres 120 miesięcy. Sprawdźmy na jakich warunkach i ile będzie go kosztowała pożyczka gotówkowa w Banku Citi Handlowym, kredyt gotówkowy w mBanku oraz kredyt gotówkowy jaki znajdziemy w ofercie Banku Credit Agricole. Pożyczka gotówkowa w Banku Citi Handlowym jest pożyczką w przypadku której bank udostępnia kwoty kredytu od 1 tysiąca złotych do maksymalnie 150 tysięcy złotych. Okresy spłaty jakie są tutaj dostępne to przedział od 9 do maksymalnie 120 miesięcy. Kredyt gotówkowy w Banku Credit Agricole zaciągniemy również od 1 000 złotych, a maksymalna kwota jaka pożyczy nam bank to 150 000 złotych. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 120 miesięcy. Kredyt gotówkowy w mBanku natomiast można zaciągnąć już od 500 złotych. Maksymalna kwota kredytu tutaj również wynosi 150 000 złotych. Okres kredytowania natomiast wynosi od 3 do 120 miesięcy. Pożyczka gotówkowa w Banku Citi Handlowym ma najniższe oprocentowanie nominalne, które w skali roku wynosi 5,99% . Na drugim miejscu pod względem oprocentowania nominalnego jest kredyt gotówkowy w mBanku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,99% w skali roku. Kredyt gotówkowy w Banku Credit Agricole oprocentowany jest na 8,7% w skali roku. Jak wiadomo rzeczywistym kosztem kredytu jest wysokość RRSO. Im mniejsze tym kredyt będzie tańszy. W przypadku naszych trzech banków najmniejsze RRSO ma kredyt w Banku Handlowym gdzie wynosi ono 7,62% w skali roku. Drugie miejsce zajmuje mBank z RRSO w wysokości 11,85% w skali roku, a trzecie Bank Credit Agricole, z RRSO w wysokości 12,54% w skali roku. Jak wiadomo jednym z kosztów kredytu jest prowizja dla banku za jego udzielenie. Tutaj najniższą 6% prowizję nalicza Bank Citi Handlowy. Prowizja w mBanku równa jest 12,99%, a w Banku Credit Agricole 12,5% kwoty pożyczki.

Pożyczka gotówkowa w Banku Citi Handlowym dla kredytu gotówkowego na kwotę 150 000 złotych z okresem spłaty wynoszącym 120 miesięcy, daje raty miesięczne po 1 665 złotych każda. Pożyczka generuje całkowity koszt w wysokości 58 747 złotych. Tytułem spłacanych odsetek kredytobiorca ureguluje w banku kwotę 49 747 złotych. Ta oferta jeżeli chodzi o koszt całkowity będzie najtańszym rozwiązaniem z trzech jakie będą omówione w tym artykule. Ilość formalności została ograniczona do minimum. Trzeba będzie tak naprawdę dostarczyć jedynie oświadczenie o zarobkach. Kredyt gotówkowy w mBanku będzie dużo droższym rozwiązaniem. Każda z rat miesięcznych będzie po 1 819 złotych. Łączny koszt jaki poniesie kredytobiorca wybierający ta ofertę będzie w wysokości 87 780 złotych, z czego odsetki będą równe 68 29 5złotych. Tutaj również wymagane jest od kredytobiorcy oświadczenie o zarobkach. Bank daje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki oraz umożliwia negocjowanie z bankiem oprocentowania zobowiązania. Kredyt gotówkowy w Banku Credit Agricole będzie rozwiązaniem, w przypadku którego raty dla naszej kwoty kredytu będą po 1 876 złotych. Kredyt będzie nas kosztował łącznie 93 855 złotych. Całkowita kwota spłacanych odsetek będzie równa 75 105 złotych. Resztę będzie stanowiła prowizja dla banku i inne koszta jakie wiążą się z uruchomieniem kredytu. Wymagane jest oświadczenie o zarobkach, aby móc skorzystać z oferty, ale nie trzeba wcześniej zakładać w banku konta osobistego. W ofercie nie ma możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, ale możemy wcześniej spłacić zobowiązanie i negocjować z bankiem wysokość jego oprocentowania co ma ogromne znaczenie.