finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a aktualne założenia prawne

Rynek pożyczek gotówkowych oczyścił się znacząco po wprowadzeniu ustawowego ograniczenia w kosztach pozaodsetkowych oraz windykacyjnych, wybierz najlepszy kredyt dla siebie na PortalBankowy.info. Klauzule niedozwolone w umowach o kredyty gotówkowe to podstawa do natychmiastowego anulowania współpracy. Można powiedzieć, że interesy konsumentów zabezpiecza się maksymalnie, szczególnie w zetknięciu z krótkoterminowymi chwilówkami, pożyczkami gotówkowymi.

Wzór na maksymalne koszty pozaodsetkowe w ustawie

Gdzie szukać informacji o kosztach pozaodsetkowych? Kwestie warunkuje ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca nie może już ustalać ogromnych opłat administracyjnych, a jeżeli to zrobi wystarczy, że klient odwoła się do rzecznika praw konsumenta lub zgłosi reklamację. Nietypowych opłat nie trzeba nawet płacić, jeżeli nie zgadzają się z prawnymi zapisami. Ustawodawca nie tylko określa przejrzysty wzór do wyliczania kosztów pozaodsetkowych, ale również ustala zasadę, w której pożyczkodawca musi uzasadnić taką, a nie inną wartość prowizji. To dodatkowy bufor bezpieczeństwa, ponieważ klient może od razu rozpoznać naciąganie, nietypowe zwroty, a co za tym idzie klauzule niedozwolone.

Klauzule niedozwolone podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy

Konsument powinien reagować właściwie na klauzule niedozwolone, analizować typowe przypadki błędów w regulaminach instytucji pożyczkowych. Dlaczego to takie ważne? Po wystąpieniu klauzuli niedozwolonej konsumenta nie wiąże absurdalne zobowiązanie. Nawet wyroki sądów potwierdzają, że wszystkie opłaty prowizyjne muszą odpowiadać rzeczywistym warunkom współpracy. Większość transakcji odbywa się na rynku pożyczkowym przez systemy informatyczne, a w takich warunkach narzut dodatkowych kosztów jest wręcz absurdalny. Po wykryciu nierzetelności w umowach kredytowych kredytobiorca może spłacić tylko kwotę pożyczki, bez dodatkowego oprocentowania. Lichwiarskie praktyki oczywiście występują, jednak wyroki sądów, przychylność ustawodawcy, rosnąca świadomość konsumentów to wyraźna bariera przeciwko nieuczciwym podmiotom.

Zoptymalizowane koszty windykacyjne

Nie tylko koszty pozaodsetkowe zostały ograniczone, ale również koszty windykacyjne. Przy drobnych opóźnieniach ze spłatą kredytobiorca nie musi obawiać się utraty całego majątku rodzinnego, nieruchomości, papierów wartościowych.