finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Jak uzyskać kredyt na nieruchomość inwestycyjną?

Oto kilka przydatnych wskazówek, które nie tylko spowodują, że cały proces będzie mniej bolesny, ale także pomoże w znalezieniu najlepszej oferty jak dostępna jest na rynku - pomocy szukaj na https://www.kredytomania.eu.

1. Miej dobrze zdefiniowany budżet

Istotne jest, aby wybrać kwotę pożyczki, o którą chcesz się ubiegać. Dość często firmy pożyczają więcej niż to, co jest wymagane. W takich przypadkach mogą napotkać problemy w spłacie. Aby mieć pewność, że takie rzeczy się nie zdarzą, utwórz dobrze zdefiniowany budżet i trzymaj się go – celem nie dopuszczenia od przekroczenia limitu. Uzyskaj pożyczkę na podstawie sytuacji finansowej Twojej firmy.

2. Sprawdź z kim działasz

Instytucje kredytujące są ostrożne, jeśli chodzi o profil budowniczego, zwłaszcza jeśli nieruchomość jest w budowie. Kredytodawcy sprawdzają harmonogram dostaw obsługiwany przez producenta, aby zdecydować, czy powinni udzielić kredytu na ten projekt, czy nie. Dlatego upewnij się, że wybrałeś renomowanego budowniczego o doskonałych osiągnięciach.

3.Sprawdź pozostały wiek obiektu

Zwykle pożyczkodawcy nie udzielają pożyczek biznesowych na bardzo stare nieruchomości nie tylko ze względu na ryzyko związane z wiekiem budynku, ale także z powodu braku odpowiedniego planu sankcji, drzwi przeciwpożarowych lub innych rzeczy, które pożyczkodawca może uczynić obowiązkowymi w ramach nowej polityki. Nawet jeśli jest to bardzo znany budynek komercyjny, w którym mieszczą się duże korporacje, może nie otrzymać funduszy, jeśli jest to bardzo stary budynek. Niezbędne jest zatem szybkie sprawdzenie u pożyczkodawcy.

4. Upewnij się, że budowniczy uzyskał wszystkie statutowe aprobaty

Przed uiszczeniem pożyczki pożyczkodawca chce mieć pewność, że nieruchomość komercyjna, którą zamierzasz kupić, ma wszystkie zezwolenia, takie jak zatwierdzone plany, zezwolenia od wszystkich powiązanych departamentów rządowych, itp. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, pożyczkodawca może wstrzymać podanie o pożyczkę.

5. Sprawdź kryteria kwalifikacji i niezbędną dokumentację

Każdy kredytodawca ma własne kryteria kwalifikowalności, które muszą spełnić kandydaci, aby uzyskać pożyczkę. Upewnij się, że Twoja firma spełnia kryteria kredytowania. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba należycie wypełnić swój formularz wniosku biznesowego i przesłać go wraz z innymi dokumentami, takimi jak wyciągi bankowe, rachunki zysków i strat, dowód na istnienie firmy itp.

6. Bądź ostrożny

Zarówno prywatne, jak i publiczne instytucje pożyczkowe oceniają aplikacje pożyczek biznesowych przez niezliczoną ilość czynników. Jeżeli przedsiębiorstwo jest uważane za “ryzykownego kredytobiorcę”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony. Dlatego konieczne jest obliczenie profilu ryzyka przed zwróceniem się do pożyczkodawcy.