finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Kredyty dla firm.

Wiele firm bierze kredyty w banku, gdyż jest to dla nich jedyna szansa na sfinansowanie wielu kosztownych inwestycji. Pozwala to na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Bardzo często z otrzymaniem kredytu wiąże się wiele trudnych i mozolnych procedur, ale są one niezbędne, aby ten kredyt można było otrzymać. Bardzo często kredyt jest jedyną szansą, aby przedsiębiorca mógł osiągnąć określony cel. W przypadku przedsiębiorców najczęściej wybierają oni jeden z czterech rodzajów kredytów. Są nimi kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, linia kredytowa oraz kredyt w rachunku bieżącym.

Kredyt inwestycyjny.

Jednym z popularniejszych kredytów na jaki decydują się przedsiębiorcy jest kredyt inwestycyjny. Jak wskazuje już nam sama nazwa kredytu jest on przeznaczony na założenie konkretnej inwestycji przez przedsiębiorcę. W przypadku kredytu inwestycyjnego dla firm można wyróżnić trzy jego rodzaje. Pierwszym rodzajem kredytu inwestycyjnego jest kredyt przeznaczony na wyposażenie. Taki kredyt przyznawany jest na kupno, albo na unowocześnienie wyposażenia jakie znajduje się w przedsiębiorstwie. Może posłużyć na zakupienie maszyn, komputerów, czy też drogich sprzętów. Drugą odmiana kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw jest kredyt jaki brany jest na wydatki, które związane są z restrukturyzacją firmy. Ostatni z rodzajów kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw jest kredytem jaki przeznacza się na zakup, a dokładniej na kupno nowych obiektów przemysłowych. Przedsiębiorca chcąc otrzymać którykolwiek z rodzajów kredytu inwestycyjnego musi złożyć stosowny wniosek o taki kredyt. Musi przedstawić w nim swój biznes plan, a także udokumentować, czy dana inwestycja jest efektywna i będzie przynosiła zyski. Bardzo dobrym posunięciem jest złożenie takiego wniosku nie w jednym banku, a w kilku bankach. Dzięki temu można porównać kilka ofert i wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej opłacalna. Jeśli chodzi o okres kredytowania kredytu inwestycyjnego zwykle mieści się on w przedziale od roku do lat piętnastu. Taki kredyt można spłacić zarówno w ratach jak i wpłacić go za jednym razem. W przypadku kredytu inwestycyjnego jego zabezpieczeniem jest wpis do hipoteki nieruchomości, albo zablokowanie rachunku bankowego. Zabezpieczeniem może być również weksel in blanco oraz cesja wierzytelności. Bank może zastrzec sobie możliwość kontrolowania na co poszły pożyczone środki. Może rozbić to w sposób jaki został dokładnie określony w umowie kredytowej jaką zawarł z przedsiębiorcą.

Kredyt obrotowy.

Kolejnym kredytem na jaki najczęściej decydują się przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy. Brany jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie bieżącej działalności swojej firmy. Takie pieniądze z kredytu może przeznaczyć na kupno towarów, czy też materiałów, albo surowców. Z pieniędzy z kredytu można również zapłacić za zobowiązania. Wysokość kredytu obrotowego jest uzależniona od tego jaka jest częstotliwość obrotów na rachunku formy, a także jaka jest ekonomiczna kondycja tej firmy. Większość banków wysokość kredytu uzależnia od wielkości sprzedaży jaką realizuje forma starająca się o kredyt. W przypadku kredytu obrotowego, można go spłacić w ratach lub w sposób jednorazowy. Jeżeli chodzi o odsetki bank będzie nam je naliczał co miesiąc. Chcąc otrzymać tego typu kredyt przedsiębiorca musi złożyć w banku kilka ważnych dokumentów. Są nimi aktualne dokumenty rejestracyjne firmy, czyli NIP, REGON oraz wpis do ewidencji i KRS. Musi również przedstawić dokumenty finansowe firmy za ostatni rok.Wiele firm bierze kredyty w banku, gdyż jest to dla nich jedyna szansa na sfinansowanie wielu kosztownych inwestycji. Pozwala to na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Bardzo często z otrzymaniem kredytu wiąże się wiele trudnych i mozolnych procedur, ale są one niezbędne, aby ten kredyt można było otrzymać. Bardzo często kredyt jest jedyną szansą, aby przedsiębiorca mógł osiągnąć określony cel. W przypadku przedsiębiorców najczęściej wybierają oni jeden z czterech rodzajów kredytów. Są nimi kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, linia kredytowa oraz kredyt w rachunku bieżącym.