finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Dobre i bezpieczne formy oszczędzania i pomnażania środków

Oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważne, a można na tym dodatkowo zarobić.

Gromadzenie środków na lokacie bankowej lub na koncie oszczędnościowym to dobry pomysł na jednoczesne oszczędzanie i inwestowanie. W takim przypadku nie odniesiemy oczywiście tak dużych zysków, jakie można odnieść na przykład podczas inwestycji giełdowych, ale niewątpliwie będzie to zysk praktycznie pewny, a nasze środki bezpieczne. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze zarówno w przypadku kont oszczędnościowych, jak i w przypadku lokat inwestowanie jest mało ryzykowne, a po drugie wpłacone środki są zabezpieczone przez gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci je w przypadku niewypłacalności banku (co zresztą jest sytuacją dość mało prawdopodobną). Po lokaty wejdź na http://www.ebroker.pl/rankingi/ranking-lokaty-bankowe.

Lokata terminowa, czy konto oszczędnościowe?

Jednym z podstawowych pytań, które może się pojawić w głowie osoby, która chce ulokować swoje środki w banku jest to, czy ulokować je na koncie oszczędnościowym, czy też na lokacie. Choć w wielu kwestiach lokaty, jak i konta oszczędnościowe są do siebie bardzo podobne, to mają one również pewne różnice. Jedną z najistotniejszych jest swoboda dostępu do środków. Na tradycyjnej lokacie terminowej środki wpłacane są na określony czas, a wypłacenie ich przed upływem tego czasu spowoduje utratę wypracowanych odsetek, albo przynajmniej znacznej ich większości. Dlatego też lokata jest dobrym rozwiązaniem, jeśli dysponuje się wolnymi środkami, których nie planuje się w najbliższym czasie wykorzystać. W przypadku konta oszczędnościowego środkami można dysponować niemal dowolnie. Można je w każdej chwili wycofać dowolna kwotę z konta, zachowując jednocześnie już wypracowane odsetki. Konto takie w porównaniu do tradycyjnego rachunku osobistego nie pozwala raczej na bezpośrednie dokonywanie przelewów, płatności, i podobnych transakcji, ale dzięki bankowości internetowej można środki z konta oszczędnościowego przelać na konto osobiste już w kilka sekund i stamtąd nimi dysponować dowolnie. Jak wiec widać swoboda wykorzystania środków jest tu ogromna. Różnicą miedzy kontem oszczędnościowym, a lokatą jest też to, że lokaty są zwykle oprocentowane nieco wyżej, a ponadto do wyboru jest możliwa opcja lokaty z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W przypadku kont oszczędnościowych oferowane oprocentowanie jest raczej zmienne, czyli zależne od bieżących zmian wysokości stóp procentowych, co może powodować jego obniżenie, albo podwyższenie.

Na co zwracać uwagę?

Zarówno w przypadku kont oszczędnościowych, jak i w przypadku lokat bardzo ważna, a wręcz kluczowa jest wysokość oprocentowania, która decyduje bezpośrednio o tym, jak wysokie będą odnoszone zyski. Oczywiście im oprocentowanie wyższe, tym lepiej. Znaczenie ma również sposób naliczanie odsetek, a wiec ich kapitalizacja. Polega ona na tym, że do podstawy od której nalicza się zysk co jakiś czas dopisuje się wypracowane już odsetki, dzięki temu bazowa kwota do naliczania kolejnych odsetek jest większa. Im więc będzie częstsza kapitalizacja odsetek, tym większe będą zyski. W przypadku lokat terminowych trzeba jeszcze wybrać czas ich trwania, a wiec lokatę długo lub krótkoterminowa, pamiętając o tym, ze przed upływem terminu lokaty nie można wybrać środków.