finansowe24.com.pl

Wszystko o finansach


Kredyty gotówkowe w Alior Banku .

Kredyt gotówkowy na 90 000 złotych z okresem spłaty 52 miesiące w Alior Banku.

W Alior Banku kwota jaką można pożyczyć wynosi od 1 000 złotych do 160 000 złotych. Okres kredytowania na jaki można rozłożyć zobowiązanie jest równy od 6 do maksymalnie 120 miesięcy. Przy kredycie gotówkowym na kwotę 90 000 złotych z okresem spłaty równym 52 miesiące, koszt jaki poniesiemy będzie równy 36 880 złotych. Raty miesięczne będą po 2 440 złotych każda, a całkowita kwota jaką trzeba będzie oddać do banku będzie wynosiła 126 880 złotych.

Oprocentowanie na jakie powinien być przygotowany kredytobiorca biorący zobowiązanie kredytowe w Alior Banku jest zmienne i wynosi od 6 do 10% w skali roku. Co do prowizji za udzielenie zobowiązania też nie należy ona do niskich. Minimalnie wynosi ona 10%, ale może sięgać nawet 30% i bank wylicza ją indywidualnie dla konkretnego klienta. To samo w przypadku prowizji przygotowawczej. Może być ona zerowa, ale może wynosić nawet 15%. Zmiana harmonogramu spłat jest płatna, ale opłata ustalana jest przez bank indywidualnie pod danego klienta. To samo jest w przypadku wydłużenia okresu kredytowania. W przypadku, kiedy bank wyśle do nas monit, bez względu na jego rodzaj zapłacimy za niego około 25 złotych. Zobowiązanie można spłacić przed czasem bez ponoszenia z tego tytułu żadnej opłaty prowizyjnej. Bank reklamuje, że jeżeli zobowiązanie nie przekracza 15 000 złotych to do jego otrzymania wystarczy nam jedynie dowód osobisty, ale w rzeczywistości sam ten dowód może nie być wystarczający. W większości przypadków trzeba jeszcze dostarczyć do banku oświadczenie o zarobkach. Przez bank akceptowanych jest wiele różnych źródeł dochodów. Zgoda współmałżonka przeważnie nie jest wymagana przez bank, ale mogą być sytuacje, kiedy bank jej od klienta zażąda. Największą zaletą kredytów gotówkowych w Alior Banku jest to, że bank daje je dosyć chętnie, ale trzeba znać się dosyć dobrze na kredytach, aby pozyskać dobre warunki kredytowe. Osoba, która nie ma o tym zielonego pojęcia może wpakować się na niezłą minę i spłacać naprawdę bardzo kosztowny kredyt gotówkowy. Wybierając najlepsze konfiguracje kredytu może okazać się, że jest to najtańsza oferta jaka jest dostępna na rynku. Alior Bank tak jak i reszta banków reklamuje swoje kredyty wykorzystując do tego pewne chwyty marketingowe, jakie z rzeczywistością nie mają zbyt wiele wspólnego. W rzeczywistości koszta pożyczki są o wiele wyższe niż te reklamowane przez bank. Alior Bank reklamuje swoje kredyty z oprocentowaniem nominalnym w wysokości około 5% w skali roku, a w rzeczywistości koszt całkowity takiego kredytu jest niemal cztery razy wyższy. RRSO w Alior Banku wynosi ponad 18% i to jest koszt całkowity kredytu. Nie każdy zwraca uwagę na wysokość tego wskaźnika, a powinien. Kwota maksymalna jaka podaje Alior Bank to 200 000 złotych, ale jest to kwota z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat. Do ręki można dostać co najwyżej 160 000 złotych.

Jak uzyskać kredyt na nieruchomość inwestycyjną?

Oto kilka przydatnych wskazówek, które nie tylko spowodują, że cały proces będzie mniej bolesny, ale także pomoże w znalezieniu najlepszej oferty jak dostępna jest na rynku - pomocy szukaj na https://www.kredytomania.eu.

1. Miej dobrze zdefiniowany budżet

Istotne jest, aby wybrać kwotę pożyczki, o którą chcesz się ubiegać. Dość często firmy pożyczają więcej niż to, co jest wymagane. W takich przypadkach mogą napotkać problemy w spłacie. Aby mieć pewność, że takie rzeczy się nie zdarzą, utwórz dobrze zdefiniowany budżet i trzymaj się go – celem nie dopuszczenia od przekroczenia limitu. Uzyskaj pożyczkę na podstawie sytuacji finansowej Twojej firmy.

2. Sprawdź z kim działasz

Instytucje kredytujące są ostrożne, jeśli chodzi o profil budowniczego, zwłaszcza jeśli nieruchomość jest w budowie. Kredytodawcy sprawdzają harmonogram dostaw obsługiwany przez producenta, aby zdecydować, czy powinni udzielić kredytu na ten projekt, czy nie. Dlatego upewnij się, że wybrałeś renomowanego budowniczego o doskonałych osiągnięciach.

3.Sprawdź pozostały wiek obiektu

Zwykle pożyczkodawcy nie udzielają pożyczek biznesowych na bardzo stare nieruchomości nie tylko ze względu na ryzyko związane z wiekiem budynku, ale także z powodu braku odpowiedniego planu sankcji, drzwi przeciwpożarowych lub innych rzeczy, które pożyczkodawca może uczynić obowiązkowymi w ramach nowej polityki. Nawet jeśli jest to bardzo znany budynek komercyjny, w którym mieszczą się duże korporacje, może nie otrzymać funduszy, jeśli jest to bardzo stary budynek. Niezbędne jest zatem szybkie sprawdzenie u pożyczkodawcy.

4. Upewnij się, że budowniczy uzyskał wszystkie statutowe aprobaty

Przed uiszczeniem pożyczki pożyczkodawca chce mieć pewność, że nieruchomość komercyjna, którą zamierzasz kupić, ma wszystkie zezwolenia, takie jak zatwierdzone plany, zezwolenia od wszystkich powiązanych departamentów rządowych, itp. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, pożyczkodawca może wstrzymać podanie o pożyczkę.

5. Sprawdź kryteria kwalifikacji i niezbędną dokumentację

Każdy kredytodawca ma własne kryteria kwalifikowalności, które muszą spełnić kandydaci, aby uzyskać pożyczkę. Upewnij się, że Twoja firma spełnia kryteria kredytowania. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba należycie wypełnić swój formularz wniosku biznesowego i przesłać go wraz z innymi dokumentami, takimi jak wyciągi bankowe, rachunki zysków i strat, dowód na istnienie firmy itp.

6. Bądź ostrożny

Zarówno prywatne, jak i publiczne instytucje pożyczkowe oceniają aplikacje pożyczek biznesowych przez niezliczoną ilość czynników. Jeżeli przedsiębiorstwo jest uważane za “ryzykownego kredytobiorcę”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony. Dlatego konieczne jest obliczenie profilu ryzyka przed zwróceniem się do pożyczkodawcy.

Co należy zrobić aby uzyskać kredy gotówkowy

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego musimy wcześniej bardzo dokładnie przemyśleć swoją decyzję i co więcej zapoznać się z ofertami różnych banków, ponieważ każdy bank może przygotować dla nas inną ofertę. Jeżeli już zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty musimy wykonać kilka czynności jeszcze przed podpisaniem umowy, kiedy jednak nie dostaniesz kredytu możesz ubiegać się o chwilówkę na http://www.okasa.pl/.

Złóż wniosek o kredyt gotówkowy

Jeżeli zdecydujemy się złożenie wniosków w kilku różnych bankach musimy mieć świadomość tego, że takie decyzje mogą mieć negatywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. To czy w ogóle otrzymamy kredyt i na jakich warunkach zależy właśnie od Biura Informacji Kredytowej. A zatem najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór tylko kilku ofert spośród wszystkich które otrzymaliśmy. Następnym krokiem jest wypełnienie wniosku kredytowego. Wzory wniosków dostępne są zarówno w siedzibie banków jak i na stronach interetowych instytucji finansowych. W niektórych bankach wniosek możemy złożyć ustnie przez infolinie, co dla wielu kredytobiorców może być bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Wypełniając wniosek kredytowy instytucje finansowe wymagają podania wszystkich danych osobowych oraz danych teleadresowych, liczbę osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy, kosztów związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego w skład których wchodzi czynsz, energia elektryczna, gaz, wodę. Ważna jest również kwota pożyczki o jaką chcemy się ubiegać, a także okres kredytowania jakim jesteśmy zainteresowani. Inny czynnik o który zapyta nas instytucja finansowa to wysokość dochodu oraz rodzaj zatrudnienia tzn. umowa o pracę, umowa zlecenie, emerytura, renta czy też własna działalność gospodarcza. Na tym etapie musimy równie przygotować dla banku takie informacje jak zobowiązania finansowe jakie posiadamy np. alimenty, poręczenia, kredyty, a także inne pożyczki.

Wniosek powinien zostać przez nas bardzo skrupulatni wypełniony ponieważ większość instytucji finansowych właśnie na podstawie takiego wniosku podejmuje wstępną decyzję kredytową, która następnie zostaje raz jeszcze zweryfikowana na podstawie dokumentów które dostarczymy do banku.

Jakie dokumenty będą potrzebne aby ubiegać się o kredyt gotówkowy

Ta kwestia uzależniona jest od banku oraz od oferty którą wybierzemy. Niemiej jednak z pewnością potrzebne będą nam dowód tożsamości oraz dokument który potwierdzi uzyskane przez nas dochody. W przypadku umowy o pracę wystarczy nam zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg bankowy bądź też przekaz bankowy który potwierdzi wpływy wynagrodzenia. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą instytucja bankowa może zobowiązać nas do dostarczenia Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów bądź też kopię księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli zaciągamy kredyt a jesteśmy na rencie bądź emeryturze wystarczy nam zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości wypłaconego świadczenia bądź decyzja o świadczeniu emerytalno – rentowym. W przypadku dochodu uzyskiwanego z umowy cywilnoprawnej należy dostarczyć do banku dowód wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku kiedy jesteśmy stałymi klientami banku, w którym ubiegamy się o kredyt bank może zwolnic nas z dostarczania dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodu.

Kredyt oddłużeniowy.

Kredyt konsolidacyjny, a kredyt oddłużeniowy.

W ofertach wielu banków można znaleźć tak zwany kredyt oddłużeniowy. Jest to kredyt jaki skierowany został dla tych osób, które mają jakieś problemy ze spłaceniem zobowiązań na czas. Jet to kredyt jaki różni się od tradycyjnego kredytu konsolidacyjnego. W kredycie konsolidacyjnym łączy się kilka kredytów w jeden, aby móc zyskać jedną niższą ratę. Takie zobowiązanie przeznaczone jest dla osób, których historia kredytowa w BIK jest pozytywna, a mają jedynie opóźnienia w spłacie zobowiązań. W przypadku kredytu oddłużeniowego osoba, która jest nadmiernie zadłużona nie ma możliwości spłacać swoich zobowiązań w normalny sposób. Bardzo często są to osoby, którym wypowiedziano umowę kredytową, czy też mają windykację lub komornika na karku. Normalne banki nie udziela takiej osobie kredytu oddłużeniowego, ale można go otrzymać w SKOK-U, te i inne kredyty dostaniesz na eKredytowyMarket.pl.

Oferta kredytu oddłużeniowego w SKOKU.

Kredyt oddłużeniowy jaki oferuje SKOK przeznaczony jest na spłatę zaległych zobowiązań. Można otrzymać kwotę takiego zobowiązania do maksymalnie 70% wartości nieruchomości jaka należy do kredytobiorcy. Jest to kredyt dla osób również z windykacją i z komornikiem sądowym. Kredyt otrzymamy bez opłat wstępnych, co z pewnością jest sporą zaletą każdego zobowiązania kredytowego. Mimo, że jest to oferta jednego ze SKOK-ów na Śląsku mogą z niej skorzystać osoby z całej Polski. Kredyt oddłużeniowy ma jeden cel. Ma za zadanie oddłużyć klienta, a nie doprowadzić do jego pogrążenia. Jeżeli chcemy otrzymać taki kredyt musimy przedstawić nieruchomość, która ten kredyt zabezpieczy. Kredytobiorca nie musi być właścicielem nieruchomości. Może być nim inna osoba, która przystąpi z nami do umowy kredytowej. Takie zabezpieczenie ma zagwarantować nam regularne spłacanie rat. Kolejnym z warunków otrzymania w SKOK-u kredytu oddłużeniowego jest wykazanie, że posiadamy stały dochód. Pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić, aby otrzymać kredyt oddłużeniowy jest wypełnienie zapytania na stornie internetowej w SKOK-u. Po wysłaniu takiego zapytania nasze dane zostaną przeanalizowane. Następnie należy przesłać wymagane dokumenty i spotkać się z konsultantem banku. Kolejnym etapem jest złożenie w SKOK-u wniosku kredytowego. Ostatnim z etapów jest wypłata kredytu oddłużeniowego w SKOK-u.

Kilka faktów odnośnie kredytów oddłużeniowych.

Mając komornika sądowego również możemy starać się o przyznanie kredytu oddłużeniowego. Warunkiem jaki trzeba spełnić jest uzyskanie dochodu jaki jest wymagane przez SKOK oraz przedstawienie zabezpieczenia kredytu w postaci nieruchomości. Można powiedzieć, że jest to typowy kredyt oddłużeniowy z komornikiem. Dla kredytów do kwoty 30 tysięcy złotych nie trzeba przedstawiać zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Wystarczy jeżeli do umowy o taki kredyt przystąpi druga osoba, która będzie posiadała stałe dochody i zdolność kredytową. Dla kredytu oddłużeniowego powyżej 30 tysięcy złotych, zabezpieczenie w postaci nieruchomości jest niezbędne. Kredyt oddłużeniowy można przeznaczyć na spłacenie zaległych kredytów i pożyczek bankowych, na spłatę pożyczek pozabankowych, na tak zwane chwilówki. Dzięki kredytowi oddłużeniowemu możemy spłacić karty kredytowe, wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki w SKOK-ach, czy też kredyty i pożyczki w bankach spółdzielczych. Osoba pracująca na czarno nie otrzyma kredytu oddłużeniowego. Trzeba mieć potwierdzone dochody. Maksymalna kwota takiego kredytu może sięgać nawet 200 tysięcy złotych. Kredyty oddłużeniowe są bardzo przydatnymi produktami.

Na co zwrócić uwagę przy braniu kredytu gotówkowego

Najpopularniejszą formą pożyczki jest kredyt gotówkowy. Jest łatwy do zrealizowania, nie wymagane do niego są dodatkowe zabezpieczenia, poręczyciele ani zabezpieczenia np. w postaci hipoteki.

Ludzie w głównej mierze biorą kredyty gotówkowe, po to by zapewnić sobie byt w podstawowym zakresie lub spełnić swoje marzenia. W przypadku uzyskania kredytu konieczne jest zaświadczenie o naszych dochodach. Banki oczekują od nas przedstawienia umowy o pracę, o dzieło lub zlecenie, może być przedstawiony dochód z działalności gospodarczej. W przypadku starszych osób przedstawienie emerytury lub renty. Biorąc kredyt gotówkowy musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość raty. Pod żadnym pozorem nie może ona w dużym stopniu obciążać naszego miesięcznego budżetu.

Czym właściwie jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to nic więcej niż pożyczka krótkoterminowa. Celem jego jest podreperowanie naszego budżetu.

W pierwszej kolejności pożyczkobiorca powinien zorientować się jaką ofertę ma dla niego bank, w którym ma konto. Będąc stałym klientem banku może się okazać, że dostaniemy lepsze warunki niż będąc klientem „z ulicy”. Zapewne nie będzie to duża różnica ale w skali kilkuletniego zobowiązania może okazać się jednak dość znacząca i znacznie może odciążyć nasz budżet. Banki robią wszystko by formalności związane z udzieleniem kredytu były jak najprostsze. Zazwyczaj wystarczy weryfikacja kilku niezbędnych danych. Możemy to zrobić nawet za pośrednictwem internetu nie wychodząc nawet z domu.

Przy zawieraniu kredytów czytajmy uważnie umowy a to pozwoli nam uniknąć wielu kłopotów. Nie bójmy się też zadawać pytań naszemu doradcy bankowemu. Przed podpisaniem umowy warto zabrać ja do domu by w spokoju zapoznać się warunkami. W umowie powinniśmy zwrócić uwagę na to jaka jest kwota udzielanego kredytu, datę wypłaty środków z kredytu oraz sposób w jaki zostaną przekazane klientowi, zasady spłaty kredytu, warunki wcześniejszej spłaty bądź warunki odstąpienia od tegoż kredytu.

Każda nasza decyzja związana z kredytem gotówkowym powinna być przemyślana a jego wysokość powinna być dostosowana do naszych możliwości. Nie ma nic złego w kredytach trzeba je tylko brac świadomie.